Nuotta-valmennus

Nuotta-valmennuksen kohderyhmänä ovat Etsivä nuorisotyö ja Nuorten työpajat. Valmennuksen tavoitteena on nuorten itseluottamuksen, arjenhallinnan, sosiaalisten taitojen ja terveiden elämäntapojen vahvistaminen.

Valmennuksien kesto on sovittavissa ryhmäkohtaisesti yhdestä päivästä aina viiteen päivään asti. Monipuolisista ohjelmavaihtoehdoista jokainen ryhmä voi rakentaa Ankkapurhan ohjaajien avulla itselleen sopivan valmennuksen. Haluamme tarjota laadukasta ja yksilöt huomioon ottavaa valmennusta, joten suosittelemme ryhmäkooksi korkeintaan 12 nuorta. Tätä isommat ryhmät pyrimme jakamaan pienempiin ryhmiin valmennuksen ajaksi. Työntekijöiden aktiivinen osallistuminen valmennukseen on tärkeää, jotta valmennuksen onnistumiset saadaan siirrettyä mahdollisimman hyvin nuorten arkeen.

Nuotta-valmennus on maksutonta opetus- ja kulttuuriministeriön tuella etsivän nuorisotyön ja työpajojen ryhmille.

2023–2024 toteutamme Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella myös muille nuorten ryhmille maksuttomia valmennuksia. Valmennusten kohderyhmä ovat syrjäytymisuhan alla olevat nuoret. Syrjäytymisuhka voi liittyä esimerkiksi oppimisvaikeuksiin, työttömyyteen, maahanmuuttajataustaan, koulutuksen ja muiden palvelujen ulkopuolella olemiseen, perheen sosioekonomiseen asemaan tai muihin perheen vaikeuksiin. Kohderyhmään kuuluvat myös ukrainalaiset perheet ja nuoret.

Haluatko lisätietoja Nuotta-valmennuksesta?

Ota yhteyttä:

Sanni Arola p. 040 160 4056

Siiri Kivinen p. 040 160 3855

Sähköpostilla nuotta(at)ankkapurha.fi