Mato-ongella

Tavoitteet

Tavoitteena on tutustua mato-ongintaan.

Sisältö ja toimintatapa

Ohjelmassa käydään läpi mato-onginnan perusteita. Etsitään ja kaivetaan matoja ja käydään ongella Kymijoella.

Huomioitavaa

Säänmukainen varustus.

Ajankohta

touko-elokuu

Ohjelman kesto ja hinta

1-2h

leirikouluryhmät alkaen 110 €/ryhmä

muut lapsi- ja nuorisoryhmät alkaen 140 €/ryhmä