Matalaharjoiterata

Matalaharjoiterata

Tavoitteet

Tavoitteena on sääntöjen noudattaminen, omien rajojen kokeilu ja ylittäminen sekä ryhmätehtävissä toiseen luottaminen ja ongelmanratkaisutaitojen kehittäminen.

Sisältö ja toimintatapa

Aluksi käydään läpi matalaharjoiteradan erilaiset tehtävät ja turvallisuusohjeistus. Tämän jälkeen ryhmälle annetaan lupa lähteä etenemään radalla. Radalla ryhmä suorittaa useita erilaisia tehtäviä ohjaajan opastuksella yksin tai yhdessä.

Huomioitavaa

Ulko-ohjelma, säänmukainen varustus.

Ohjelman kesto ja hinta

1h – 1,5h

leirikouluryhmille maksuton ohjelma

muut lapsi- ja nuorisoryhmät alkaen 140 €/ryhmä