Erätaidot

Tavoitteet

Opitaan hyödyllisiä erä- ja ensiaputaitoja.

Sisältö ja toimintatapa

Pienryhmissä pakataan varusteet ja lähdetään lähimetsään. Maastossa liikutaan mm. GPS–laitteen avulla ja opetellaan erätaitoja, kuten tulentekoa ja retkikeittimen käyttöä sekä käydään läpi jokaisenoikeuksia.

Vuodenajan mukaan valmistetaan retkikeittimellä mustikkakiisseliä tai keitetään kuumaa mehua.

Huomioitavaa

Ulko-ohjelma. Säänmukainen varustus.

Ohjelman kesto ja hinta

yli 2h

leirikouluryhmät alkaen 200 €/ryhmä

muut lapsi- ja nuorisoryhmät alkaen 200 €/ryhmä