Matkailun kehittämistä EU/Leader-hankkeen kautta

Anjalan kartanon uusi aika -kehittämishankkeen tavoitteena oli kehittää Anjalan kartanosta yhteisöllinen kulttuuriperintömatkailukohde ja monipuolinen tapahtuma-alue. Pohjois-Kymen Kasvu ry toimi yleishyödyllisen hankkeen rahoittajana. Hankkeen toiminta-aika oli 1.4.2018-30.4.2020.

Kulttuuriperintö on tärkeä osa paikallista elämää ja asukkaiden viihtyvyyden ja paikkaan kiinnittymisen kokemusta. Kulttuuriperintö on myös tärkeä osa kotimaista ja kansainvälistä matkailua. Anjalan kartanossa kehitettiin ja testattiin kulttuuriperintöön liittyviä toiminnallisia matkailutuotteita, kuten virtuaalisovellusta, kummituskävelyitä, kartanon näyttelytoimintaa sekä kesän 2019 Kouvolan asuntomessujen ohjelmapalveluita. Lisäksi parannettiin eri toimijoiden mahdollisuuksia järjestää alueella tapahtumia.